داستان هایی از جوانی حضرت رسول الله محمد مصطفی - Content
 
 
 
 

 


داستان هایی از جوانی حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) در این دوران بود که قدرت روحی و خلق و خوی زیبای خود را به نمایش گذاشت و بیش از 20 سال بیشتر نداشت که به محمدامین معروف گشت. حلف الفضول پیمان مقدسی بود که به منظور دفاع از ستمدیدگان در این سالها بسته شد. شبانی و تجارت شغلهایی بود که نبی اکرم در این دوران بدان می پرداخت.

25 ساله بود که با حضرت خدیجه ازدواج کرد و بعد از چند سال کفالت علی(ع) را پذیرفت و علی(ع) در منزل حضرت محمد (ص) پرورش یافت.

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به:

_________________________________________________

 

 

1. مقاله: محمد امین

۲. مقاله: حلف الفضول

3. مقاله: سن رسول الله (ص) و خدیجه در هنگام ازدواج

4. مقاله: انگیزه ازدواج حضرت محمد و خدیجه از نگاه چند روایت

داستان هایی از جوانی پیامبر اعظم «ص» در سایر پایگاهها

© کپی رایت توسط سايت رسول نور حضرت محمد (ص) (کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت است.)

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما